Seger över frestelser

Varför har kristna så svårt att stå emot frestelser även om de ber om hjälp? Svaret ligger i att många har missförstått hur Gud faktiskt leder människor ut ur frestelser. Bibeln säger att det är tron som övervinner världen (1 Joh 5:4). Vad betyder det? Hur fungerar det i praktiken? Vilka vapen kan vi använda för att motstå frestelser?