12 Sanningen för vår tid

Sanningen för varje tid innebär att i tro vara där Jesus är. Sanningen för vår tid innebär att i tro träda in i det allra heligaste i den himmelska helgedomen. Vad innebär det rent konkret?