11 Varför så många olika kyrkor?

Idag finns det över 20 000 olika kristna samfund och sekter i världen. Ändå påstår alla härleda sin lära från Bibeln. Hur kan så många människor komma fram till olika slutsatser från samma bok? Är det verkligen Guds vilja att det ska vara så?