09 Vad gör Jesus idag?

Jesus hade inte kommit tillbaka den 22 oktober 1844 så som milleriterna hade förväntat. De hade tappat bort sin herre och visste inte var han befann sig. Vart var han? Varför hade han inte kommit? Vad gjorde han egentligen?