05 Lämnad kvar?

Enligt romanen ”Lämnad kvar” sägs Jesus återkomst vara ett hemligt uppryckande som föregår nödens tid med Antikrist i ett uppbyggt judiskt tempel. Stämmer läran med Bibelns profetior? Hur uppstod dessa tolkningar från början?