05 Hemligheten till glädje i Gud

Ibland känns religionen tråkig, torr, formell och livlös. Men det finns en hemlighet till ett glädjefullt liv i Gud som är skillnaden mellan en teoretisk och livsomvandlande religion.