03 Vad händer när man dör enligt Luther?

Med Bibeln i hand angrep Luther villfarelsen om helgondyrkan vid roten genom att svara på frågan: Vad händer när man dör? Hans upptäckter var så omvälvande att många protestanter fortfarande har svårt att ta dem till sig.