01 Finns himlen på riktigt?


Är himlen en metafor ? en bildlig beskrivning av någon abstrakt sinnesinställning ? eller finns det ett paradis på riktigt någonstans bortom rymden? Hur ser det i så fall ut? Vad kommer de återlösta att göra evigheten lång?