Tungotalet

Tungotalet – Språkets gåva

Syfte: Tungotalet är en andlig gåva att plötsligt kunna prata och förstå ett tidigare okänt språk med syfte att sprida evangeliet.
Fokus: Jesus är inte oordningens Gud utan fridens.

Introduktion
Har du hört om tungotalet? Det finns många åsikter om tungotalet. Men om vi vill veta Guds åsikt i frågan så behöver vi titta på vad Bibeln säger.
Först behöver vi förstå att tungotalet är en av de andliga gåvorna.

1 Kor 12:28-30
Glossa = språk (Upp 14:6). Vem ger gåvorna? Får alla kristna tungotalets gåva?
Vad är syftet med de andliga gåvorna?

Apg 1:4-5, 8
Varför skulle lärjungarna få Andens kraft? För mission! Problem: De kan bara ett språk. Jesus hade förutsett krisen och lovat en lösning (Mark 16:15-17).
Några dagar senare fick de uppleva uppfyllelsen av löftet…

Apg 2:1-11
Vad hände när den Helige Ande föll över apostlarna? De fick förmågan att berätta för andra om ”Guds väldiga gärningar” på nya språk.
Vi ser här tydligt att tungotalet var till för att sprida evangeliet om Jesus. Låt oss se en annan text…

1 Kor 14:21-22
Vem är tungotalet till för? Det skulle ges för att sprida evangeliet till folkgrupper som inte förstod hebreiska. IE: Derek Morris. IE: Arabiska.
Varje gång någon får tungotalets gåva i den tidiga kyrkan så predikar, profeterar eller prisar de Jesus.

Apg 10:43-46
När Kornelius hushåll fick den Helige Ande förstod Petrus och de andra vad som sades? Det var exakt på samma sätt som i Apg 2 (Apg 11:15).
Låt oss titta på det sista exemplet i Apostlagärningarna…

Apg 19:6
Var det begripliga ord som förmedlades när efesierna fick språkets gåva?
Men vad med 1 Korintierbrevet 14? Står det inte där att tungotal är obegripliga extatiska yttringar?

1 Kor 14:26-31
Många språk talades i hamnstaden Korint (1 Kor 1:5). De hade välsignats med många andliga gåvor, inklusive förmågan att tala olika språk. Men konflikter uppstod då medlemmarna i Korint ställde sig upp och predikade, bad, sjöng eller profeterade på det språk de välsignats med utan att det översattes. Vissa gjorde det även för att visa hur andligt överlägsna de var (1 Kor 14:12, 13:1-5). Förvirring och oordning följde, och Paulus förmanade dem strängt.
Låt oss läsa vad hans huvudpoäng var…

1 Kor 14:5-13
Kan man bli välsignad och uppbyggd av obegripligt tal?
Paulus yrkade på att alla måste förstå det som bes/talas/sjungs i församlingen.

1 Kor 14:14-25
Vad är Paulus huvudpoänger i texten? Vi ska alltid be, tala och sjunga i Anden (Ef 6:18, Rom 8:26-27) men samtidigt också med förståndet. Om vi tackar Gud måste det innebära att vi själva förstår vad vi säger (v.16). Men de som inte förstår språket jag tackar Gud på blir inte uppbyggd (v.17), mitt förstånd bär ingen frukt. Jag talar ut i tomma luften (v.9). Då är det bättre att jag ber tyst för mig själv, så att ingen hör (v.28, 2).
Jesus undervisade sina lärjungar att be på ett begripligt, intelligent, innerligt och ödmjukt sätt.

Matt 6:7-13
Det fanns ett falskt bönespråk/tungotal som hedningarna använde i vilket de många gånger själva inte förstod vad de sa. IE: Oraklet i Delfi, hinduismen, voodoo etc. Jesus varnade för detta och gav exempel på en begriplig modellbön. Fara: Man grundar sin frälsningsvisshet och andlighet på förmågan att rabbla obegripliga fraser i stället för på Kristus.

APPELL
Om du har tagit del av detta i okunskap betyder det inte att du är besatt av onda andar eller att hela din religiösa erfarenhet varit falsk. Men Jesus vill föra oss in i en fullkomlig kunskap om sanningen. Är det din vilja att följa det ljus som Bibeln ger i den här frågan? Är du villig att säga till Gud: ”Herre, om detta inte är från dig är jag villig att låta dig ta bort det ifrån mig.”?


Tungotalet – Språkets gåva