Sabbatsfirande

Sabbatsfirande – Hur helgar man sabbaten?

Introduktion
Bibeln säger att vi ska ”helga” sabbaten. Hur gör man det i praktiken?
Bibeln ger oss vägledning. Vi kan först analysera vad budordet faktiskt säger…

2 Mos 20:8-11
Vad ska man göra veckans första sex dagar? Vad ska man inte göra på sabbaten? (Luk 23:56, 2 Mos 31:14) Går det att fira sabbat varje dag? Är det tillåtet att tvinga andra att jobba åt oss på den dagen?
Vad är syftet med vilan?

2 Mos 23:12
Vilken välsignelse vill Gud ge oss genom sabbatsbudet?
Vad om man har mycket att göra?

2 Mos 34:21
Är det tillåtet att bryta sabbatsbudet om man har väldigt mycket att göra?
Handlar det bara om förvärvsarbete?

Jer 17:21-22
Ska man utföra tunga fysiska ansträngningar på sabbaten? (4 Mos 15:32-36) Varför? Det var tänkt att vara en välsignelse för själen (Mark 2:27). Får man inte lyfta något alls på sabbaten? Jo (se Joh 5:10-11). Judarna hade misstolkat Jer 17:21-22 till att betyda att man inte ens fick bära en matta. Jesus balanserade upp deras vanföreställningar.
Är det okej att köpa och sälja på sabbaten?

Neh 13:15-17
Helgar man sabbatsdagen om man bedriver handel på den dagen? Bör vi handla på sabbaten?
Vad om det är akut och människor lider eller riskerar att dö?

Luk 13:14-16
Är det mest nödvändiga arbetet tillåtet på sabbaten? Hälsa och hygien ska inte försummas på sabbaten (Joh 9:6-7, 14). IE: Laga punktering?
Jesus helade ofta på sabbaten…

Matt 12:10-13
Är det tillåtet att göra gott på sabbaten? IE: Läkare, brandmän.
Eftersom Herren har gjort en viss tid helig, när börjar och slutar den?

3 Mos 23:32
Mellan vilka tidsmarkörer infaller en sabbatsvila? (Neh 13:19) De bibliska dagarna börjar på kvällen (jfr 1 Mos 1:5, 8, 13, 19, 23, 31).
Men hur vet man när det är kväll?

Mark 1:32
När börjar kvällen? (5 Mos 16:6). Fredag solnedgång till lördag solnedgång.
Hur ska vi förbereda oss för denna heliga tid?

2 Mos 16:23, 29
Vad ska förberedas inför sabbaten? Fredag = förberedelsedag (Luk 23:56).
Vadå, får man inte röra mat alls på sabbaten?

Matt 12:1-4, 7
Var lärjungarna skyldiga till sabbatsbrott när de plockade ax på sabbaten? David åt till och med heligt bröd på sabbaten när hans män inte hade något annat (jfr 1 Sam 21:3-6 och 3 Mos 24:5, 8, 1 Krön 9:32).
Vad sa Jesus mer?

Matt 12:5
Är religiöst arbete tillåtet på sabbaten? (Joh 7:23, 4 Mos 28:9)
Det var inte bara prästerna som hade plikter på sabbaten…

3 Mos 23:3
Vad sa Gud att sabbaten var en dag för? (Heb 10:25, Jes 66:23).
Jesus gav oss ett bra exempel här…

Luk 4:16
Vad brukade Jesus göra på sabbaten? En viktig del av sabbatsfirande handlar om att samlas för tillbedjan och interaktivt bibelstudium med andra troende (Apg 15:21, 13:14-16, 27, 17:1-2, 10-11). Alla kan bidra (1 Kor 14:26).
Sabbaten är även tänkt att vara en mental vila…

Jes 58:13-14
Vad ska vi undvika att tala om på sabbaten? Vi får även mental vila. Kan med gott samvete släppa världsliga bekymmer 24 timmar i veckan. Ska sabbaten vara en jobbig dag eller en glädjefylld dag? (Neh 8:11)
Sabbaten är en veckovis infallande dejt med Jesus och därför en glädje…

Appell
Är det din vilja att ta emot denna veckovis infallande vila? Vill du göra sabbaten till din lust och hålla den enligt Guds ord?

 


Sabbatsfirande – Hur helgar man sabbaten