M03 – Vem är Jesus?

Vem är Jesus?

Introduktion
En av historiens mest avgörande och kontroversiella frågor är: Vem är Jesus? Är han en bedragare? Är han en profet? Är han Messias? Är han Guds Son?
Kristna säger att Jesus är Guds Son. Men Koranen förnekar att Gud skulle ha en son…

Koranen 19:35
Kristna är beredda att direkt invända och försvara idén om att Gud visst har en son. Men de vet inte vad de försvarar och muslimer vet inte vad de förnekar. När kristna kallar Jesus för Guds Son tror många muslimer att de menar att Gud också har en fru som han hade fysiskt umgänge med. Men en sådan sak är hädelse för både muslimer och kristna (se Koranen 5:116).
Men Koranen säger att Davids psalmer var inspirerade av Gud (21:105), vad säger de om Messias?

Ps 2:2, 7
Smorde = Messias. Är Messias Guds Son enligt David? (se även Ords 30:3-4)
Koranen säger att en ängel berättade för Maria att hon skulle bli Jesus mor…

Koranen 19:20-22
Var Jesus mor jungfru? (se även 21:91). Vem var då hans far?
Muslimer säger att han inte hade någon. Men Evangeliet säger oss något annat…

Luk 1:31-35
Var Maria jungfru? (se även Matt 1:18-23). Vems son var Jesus enligt ängeln? Dvs Jesus är av samma andliga natur som Gud, men fysiskt är han Marias son.
Koranen säger att Jesus lärjungar var ”sanningens vittnen” (3:52-53), vad sa de om Jesus?

Joh 20:31
Vad sa Jesus lärjungar om vems son Jesus är? (Matt 14:33, Mark 1:1, Joh 1:49, 11:27, 1 Joh 5:20)
Gud själv kan aldrig ljuga. Vad sa Gud om Jesus enligt Evangeliet?

Matt 17:5
Vad sa Gud själv om vems son Jesus är? (Luk 3:21-22)
Koranen säger att Jesus är Guds Sändebud (5:46). Vad sa Jesus om sig själv?

Matt 16:13-17
Det finns många olika uppfattningar om vem Jesus är. Vem trodde människor att Jesus var? Vad trodde Petrus? Bekräftade Jesus den tron? (Joh 3:16-17)
Vid rättegången inför de judiska prästerna bekänner Jesus färg ännu tydligare…

Mark 14:61-62
Vem sa Jesus att han själv var?
Till och med Jesus värsta fiender visste vem han var…

Mark 3:11-12
Vad ansåg de onda andarna om vem Jesus var?
När vi läser detta ställs vi inför ett val…

1 Joh 5:9-10
Antingen måste vi förneka Toran, Psalmerna och Evangeliets vittnesbörd om vem Jesus var (men då gör vi Gud till en lögnare) eller så måste vi accepter att Jesus är Guds Son på riktigt.
IE: C.S. Lewis dilemma: Jesus = Lögnare, Galning eller Guds Son.

APPELL
Får jag ställa dig en personlig fråga? Vem anser du att Jesus är? Är du villig att acceptera honom som Guds gudomlige Son?