M01 – Vad säger Koranen om Bibeln?

Vad säger Koranen om Bibeln?

Introduktion
Att Koranen är inspirerad av Gud är det få muslimer som ifrågasätter. Men när det kommer till Bibeln så är de flesta muslimer överens om att den är de kristnas bok och att den antingen är oinspirerad eller åtminstone förvrängd och förändrad av de kristna. Många är rädda för att läsa Bibeln. För dessa kan det komma som en chock att se vad Koranen faktiskt säger om Bibeln.
Vi kan börja i An-Nisa’, sura 4 och vers 163-164…

Koranen 4:163-165
Vem var det som gav Noa, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Job, Moses, Aron, David, Solomon, Jesus och de andra bibliska profeterna sin uppenbarelse? Enligt Islam finns det faktiskt fyra heliga böcker: Tawrat (Tora – GT), Zabur (Psalmerna), Injil (Evangeliet – NT) och Koranen (3:84).
Al-’Imran gör det ännu tydligare: Sura 3 och verserna 3-4…

Koranen 3:3-4
Vem uppenbarade Tora och Evangeliet (dvs Gamla och Nya Testamentet)? Varför? Vad händer med den som förnekar Gamla och Nya Testamentet?
Och detta är inte ett undantag i Koranen. Låt oss se på Al-Ma’idah: sura 5, vers 44 och 46…

Koranen 5:44, 46
Vem har uppenbarat Tora? Finns det ljus och vägledning i Tora? Är resten av GTs profeter inspirerade? (jfr Luk 24:44). Vad är man om man inte dömer enligt det som Gud uppenbarat? Vem sände Gud efter GTs profeter? Är Nya Testamentet vägledning och ljus? Skulle Jesus upphäva eller bekräfta Tora?
Detta stämmer bra överens med vad Jesus själv sa i Injil (Evangeliet)…

Matt 5:17-18
Skulle Jesus komma för att upphäva Tora?
Nytt ljus ersätter inte gammalt. Det gjorde Jesus tydligt…

Luk 24:25-27
Vad ansåg Jesus Kristus om de som inte trodde på alla profeterna? (2 Tim 3:16). På samma sätt sägs Koranen ha uppenbarats, inte för att ersätta eller upphäva Tora eller Evangeliet utan för att bekräfta dessa uppenbarelser.
Okej, men är inte den Bibelversion vi har idag förvrängd av de kristna? Vad säger Koranen om det?

Koranen 5:47, 48
Vad ska kristna döma efter? Koranen eller Evangeliet? (5:68, 3:110-115) Om texten i Evangeliet vore förvrängd av de kristna, hur skulle de då kunna döma enligt Evangeliet? Vad skulle Koranen vaka över? Om Bibeln skulle ha förändrats av kristna, skulle Koranen ha lyckats med sitt uppdrag att vaka över Bibeltexten? Det finns texter i Koranen som talar om att judar och kristna förvrängt Bibelns innebörd och feltolkat den (3:78, 2:75, 4:46, 5:13 och 5:41). Men dessa säger ingenting om att den skrivna texten har förändrats. Det fanns uppenbarligen en korrekt version av Bibeln på Muhammeds tid eftersom Gud inte skulle hänvisa kristna till en korrupt bok. Och vi vet med säkerhet att den Bibel som existerade på 600-talet är den vi har idag.
IE: Dödahavsrullarna 1947. GT från 200-talet f.Kr. 99 % identiska.
IE: NT – 230 mss. före 600-talet. 97-99 % identiska med senare.
Idén om att en god muslim endast ska tro på och läsa Koranen står i konflikt med Koranen själv…

Koranen 2:4-5
Vilka har förvissning om det eviga livet och följer Guds vägledning?
Vad händer med de muslimer som förnekar att Gamla och Nya Testamentet är inspirerade av Gud?

Koranen 4:136
Hur långt har de muslimer som förnekar Bibeln drivit synden?
Det är en allvarlig varning för varje muslim, som stämmer överens med Nya Testamentet…

2 Tim 3:15-17
Hur mycket av de heliga skrifterna påstås vara inspirerade av Gud?

APPELL
Önskar du att ha evigt liv? Är du då villig att acceptera Bibeln som Guds inspirerade ord? Är du villig att studera alla Guds uppenbarelser inkl. Bibeln?

01 Vad säger Koranen om Bibeln