Israel

Israel – Vilket är Guds utvalda folk?

Introduktion
Ända sedan syndafallet har Guds främsta övergripande mål för mänskligheten varit att ”alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”
Adam och Eva var de första som fick löftet om en frälsare…

1 Mos 3:15
Adam och Eva skulle förmedla löftet om Messias och frälsningen till sina barn.
Men Adams barn glömde snart löftet…

1 Mos 6:5-8
Gud hittade dock en liten kvarleva – Noa och hans familj. Dessa blev utkallade från den onda världen och blev Guds representanter och missionärer.
Men Noas barn glömde snart sitt ansvar som Guds representanter…

Jos 24:2-3
De började tillbe avgudar och byggde ett torn i trots mot Gud (1 Mos 11:1-9).
Men Gud hittade en trogen kvarleva – Abraham och hans familj. De kallades ut och blev hans folk…

1 Mos 12:1-3
Var Abrahams kall ovillkorligt? Var det ett mål i sig själv? Jakob ärver sin farfars kallelse och får välsignelsen att vara Guds utvalda representant (1 Mos 32:22-30). Jakobs namn ändras till Israel. Israels 12 söner à Moses.
Gud förnyar sitt förbund med Israels barn efter uttåget ur Egypten…

2 Mos 19:5-6
Vad skulle de vara för ett rike? Var utkorelsen ovillkorlig? (5 Mos 28:1, 9-10)
Var etablerandet av nationen Israel ett slutmål i sig själv?

5 Mos 4:5-7
Vad var syftet med Israels utkorelse? (1 Kung 8:41-43, 60, Jes 49:6) Mission.
Uppfyllde Israel sitt uppdrag som missionärer?

Jes 5:1-7
Vissa gånger gjorde de det. IE: Rahab (Jos 6:25), Drottningen av Saba (2 Krön 9:1-12). Men generellt sett var Israels historia mörk. Vad symboliserar vingården? Hur känner Gud om den? Vad var frukten han förväntade? (1:7-9)
Skulle Gud fullständigt förkasta sitt folk?

Jes 10:20-23
Nordstammarna förkastades och skingrades för att aldrig mer återupprättas i Mellanöstern (Hos 9:16-17). Men av Juda skulle en kvarleva återvända till Jerusalem efter fångenskapen i Babylon (Sak 1:17, 2:6-12, Esra 9:15).
Efter fångenskapen gav Gud sitt folk en sista chans, en lång sådan…

Dan 9:24-27
Gud gav Juda en andra chans. 70 årsveckor (Matt 18:21-22).
När tidsprofetian drog mot sitt slut berättade Jesus en liknelse som visade vad som hotade…

Matt 21:33-45
Vem talar Jesus om? Vad är vingården? Vilka är arbetarna? Vilka är tjänarna? Vem är sonen? Vad kommer att hända med den judiska nationen?
Jesus grundade sin församling på den trogna kvarleva av judarna som tog emot honom…

Rom 11:1-5
Har Gud förkastat sitt folk? Vad har han gjort? Kvarlevan = 12 apostlarna (de var alla judar). IE: Ecklesia = de utkallade.
In i denna trogna judiska kvarleva (församlingen) inympades senare de hednakristna…

Rom 11:16-24
Vilka grenar bröts bort? Vad är stammen? Är otroende judar en del av trädet?
Nya Testamentet är tydligt om vilka som är de sanna israeliterna…

Rom 9:6-8, 24-27
Vem är Guds sanna Israel? Det är den trogna kvarlevan. (2:28-29; 4:16-17; Ef 2:20-21) Löftena till Israel får sin uppfyllelse i den trogna kvarlevan – kyrkan.
De som ärvde den andliga välsignelsen att vara Guds utvalda folk var den trogna kvarlevan…

1 Pet 2:9-10
Vem är nu Guds utvalda folk? (Jak 1:1) Missionsbefallningen (Matt 28:18-20)
Det är inte DNA utan tro som avgör en sann israelit…

Gal 3:26-29
Vilka är Abrahams barn? IE: Judarna trodde de var Abrahams barn (Joh 8:44, Matt 3:9) Sionism är inte bibliskt, men inte heller ersättningsteologi. Kvarleva. Gud älskar judarna och vill att även de ska bli frälsta (Rom 9:1-5, 10:1). 

APPELL
Önskar du att vara en del av Israel, Guds utvalda folk?

PDF-logo_vit_smallIsrael – Guds utvalda folk