Himlen

Finns himlen på riktigt?

1 Kor 2:9-10
Är himlen bättre än vi kan tänka eller drömma om? Även om vi inte kan få en helt rättvis bild av himlen, är det möjligt för oss att veta något om platsen utifrån Guds uppenbarelse i Ordet?

1 Kung 8:30
Var bor Gud? Det finns tre himlar enligt Bibeln: Atmosfären (1 Mos 1:6-8, 20), Rymden (1 Mos 22:17) och Guds paradis (2 Kor 12:2-4), där han har sin tron (Ps 11:4). Det var till ”tredje himlen” Jesus steg upp (Mark 16:19). IE: Fader vår…

Joh 14:2-3
Vad förbereder Jesus för oss i sin Faders hus? Kommer han att komma tillbaka och hämta oss dit? (1 Thess 4:16-17, Fil 3:20, Matt 25:31-34)

Heb 11:16
Var har Gud gjort i ordning för oss? (Heb 12:22, 13:14)

Upp 21:10 – Vad heter staden?
Upp 21:11 – Hur beskriver Johannes stadens strålglans?
Upp 21:16 – Hur stor är staden? (En stadie = ca 190 m) 228 mil (Sv. 157 mil)
Upp 21:21 – Vad bestod varje port av? Vad var gatorna gjorda av?
Upp 21:17 – Hur höga är murarna? (En aln = ca ½ m)
Upp 21:18 – Vad är murarna gjorda av? Vad är staden gjord av?
Upp 21:14, 19-20 – Vilken grund hade stadsmuren?

Upp 22:1-5
Vems tron finns i staden? Vad flyter ut från tronen? Vad står på båda sidor om floden? (Upp 2:7) Hur ofta bär det frukt?

Upp 21:1-5
Kommer jorden att göras ny? (2 Pet 3:13, Jes 65:17) Vart kommer staden slutligen ner? (Matt 5:5, Ords 11:31) Kommer det finnas något lidande eller någon smärta eller död där?

Fil 3:20-21
Hurdan kropp kommer vi att få vid uppståndelsen? (1 Kor 15:40) Kommer vi ha kvar våra sjukdomar och krämpor? (Jes 35:5-6)

1 Kor 13:12
Kommer människor att känna igen varandra efter uppståndelsen? (Matt 8:11)

Jes 66:22-23
Hur ofta kommer Guds folk att samlas och tillbe på den nya jorden? IE: Änglakören och Jesus som predikar. Gud själv ska sjunga (Sef 3:17).

Jes 11:6-9
Kommer rovdjuren att vara farliga? (Jes 65:25, 35:9)

Hes 47:12
Kommer löven att vissna på den nya jorden? Vad kommer vi att äta där?

Jes 65:21-22
Vad kommer vår sysselsättning bland annat att vara? Utforska rymden (1 Thess 4:17).

Jes 65:17-18
Hur lyckliga kommer människor att vara i himlen? (Matt 25:23, Ps 37:4)

Upp 22:14-15
Vem har tillträde till staden och livets träd? Vem har det inte? (21:7-8)

APPELL
Önskar du att ha tillträde till Guds paradis? Finns det något som skulle stänga dig ute? Är det värt att hålla fast vid det?