Guds vilja

Guds vilja – Hur vet man Guds vilja i sitt liv?

Introduktion
Gud har en unik plan för ditt liv.
Om du tvivlar på det så slå upp till Psalm 139 med mig…

Ps 139:16
Har Gud en plan för varje dag av vårt liv? (Jer 29:11) IE: Bok i himlen.
Men bara för att han har en plan för vårt liv betyder det inte att den alltid slår in…

Ps 81:13-14
Är allt som händer i alla människors liv Guds vilja? Vilken attityd måste vi ha om vi vill finna Guds plan för vårt liv? (Ps 25:4-5) IE: GPS – gör om rutt.
Är det möjligt för oss att veta vilken plan Gud har för vårt liv?

Ps 32:8
Kan vi veta Guds plan för våra liv i förväg? IE: Rullen utvecklas lite i taget. Behöver vi vandra i mörker om vilken väg vi ska gå? Vill Gud undervisa oss och leda oss?  Gud vill inte bara ge oss bud utan också råd. Gud önskar inte bara leda oss bort från synd, han vill även leda oss i våra vardagliga beslut som det inte finns någon bibeltext om. T.ex. Vilken skola? Jobb? Livskamrat?
IE: Polis vs. vän. Många, majoriteten av kristna lever i ovisshet om Guds vilja för deras liv. IE: Singla slant? Mannakorn? Men Gud vill ge oss råd.
Låt oss se på fyra sätt som Gud uppenbarar sin vilja för oss på inför beslut. Det första är Bibeln…

Ps 119:105
Gud kommer aldrig ge dig ett intryck att gå emot bibliska principer (v. 130). Helgar det något att be om det? IE: Stjäla cykel? Tala sanning? Ge tionde? (Matt 23:23) Döpas? (Luk 7:30) Omaka par? (Amos 3:3, 2 Kor 6:14-16) Behöver inte be om saken, Gud har redan uppenbarat sin vilja.
Det andra sättet är genom något som kallas försyn…

Rom 8:28
Försyn = Gudomligt planerade/styrda sammanträffanden (1 Kung 12:15). Gud kommer att öppna och stänga dörrar i livets omständigheter. IE: Petrus, Apg 10.
Det tredje sättet är genom den Helige Andes maningar på hjärtat…

2 Mos 36:2
Hur visste Besalel och Oholiab om de var kallade till att utföra Guds arbete med helgedomen? Leder Gud genom maningar i hjärtat?
Men hur vet man skillnaden mellan en impuls och ett gudomligt intryck?

Jer 20:9
Impuls = en flyktig och tillfällig känsla. IE: ”Kör av vägen”. Gudomligt intryck = en konstant växande medvetenhet. Känner en moralisk skyldighet. Ju längre jag väntar desto mer övertygad blir jag. Låt en idé vila ett litet tag under bön. Växer den sig starkare? IE: Personlig erfarenhet.
Det fjärde sättet som Gud leder oss genom är genom rådgivning…

Ords 11:14
För vem går det väl? Vem är en klok rådgivare? Objektiva och andliga personer med livserfarenhet. Deras råd tar inte ditt eget besluts plats, men rådgivning kan leda ditt beslut. IE: Två tyglar på en häst, behöver båda för att rida rakt.
När du står inför ett beslut, skriv ned allt som talar för och emot beslutet på en lista. Gå sen fram i tro

Joh 12:35
Vi måste vandra i ljuset medan ljuset lyser, annars kommer mörkret att överta oss. Vänta inte på att omständigheterna blir perfekta. Fel beslut > inget. Inget beslut är alltid fel beslut.
IE: Kan inte styra en parkerad bil. Efter att du samlat informationen i en beslutsmatris, välj det som du tror behagar Gud mest utifrån din förståelse nu och lita på att Gud kommer stänga dörren om den är fel val (Fil 3:15).

APPELL
Det finns ingen bättre känsla än att veta att man är exakt där Gud vill att man ska vara. Önskar du bli ledd av Gud? Finns det något som skulle hindra dig från att följa dessa principer i ditt liv?

PDF-logo_vit_small
Guds_vilja