Guds kärlek

Syfte: Vi behöver övertyga vårt hjärta om Guds kärlek till oss personligen genom tron på Guds löften för att kunna uppleva den.

Fokus: Jesus älskar dig personligen, inte bara världen i allmänhet.

Introduktion
En av de svåraste frågorna att svara på är ”Vad är kärlek?”
Bibeln ger oss dock ett svar på vad kärlekens karaktärsdrag är.

1 Kor 13:4-8
Vad är sann kärlek? Är den behärskad? Hur uppför den sig? Söker sann kärlek sitt eget bästa? Vad har den sin glädje i? Hur mycket uthärdar den? Vilka villkor har den?
Bibeln säger att dessa karaktärsdrag är en beskrivning av Gud själv…

1 Joh 4:8
Vad är Gud? Vad betyder det? Ersätt ordet ’kärlek’ i 1 Kor 13:4-8 med ’Gud’.
Hur kan vi få äkta kärlek i vårt hjärta?

1 Joh 4:19
Vad kan få oss att älska Gud? Endast genom kärlek, kan kärlek väckas. För att kunna älska behöver vi lära känna Gud. Att lära känna honom är att älska honom. När vi förstår Guds kärlek till oss, kommer vi att älska honom tillbaka.
Hur känner Gud om oss?

Luk 15:21-35
Hur kände fadern om sin bortsprungne son? Vad säger det oss om Guds kärlek till oss som syndare?

Gud använder också liknelsen om en moders kärlek…

Jes 49:14-16
Vilka likheter finns mellan en mors kärlek till sitt barn och Guds kärlek till oss? Vilken är starkast?
Vad betyder det att han skrivit oss på sina händer?

Joh 3:16
Älskar Gud oss eller bara Jesus? Vad gjorde han för att demonstrera sin kärlek till oss? IE: Tågbrosoperatören, offrar sin son.
Vad motiverade Jesus villighet att ge sitt liv för oss?

Joh 15:13
Jesus död på korset är den yttersta demonstrationen av hans kärlek till oss. Jesus dog frivilligt (Joh 10:17-18). Vad säger det om hans kärlek till oss?
Älskar Gud oss bara när vi gör bra saker eller älskar honom först?

Rom 5:6-8
När älskade Gud oss? Vem dog Jesus för? Goda eller onda? Alla har enligt Bibeln syndat (Rom 3:23) och om Gud skulle vänta med att älska oss tills vi älskade honom, så skulle ingen bli räddad. Det bara är Guds kärlek till oss som kan väcka kärlek till Gud i vårt hjärta.
Vad om jag inte känner Guds kärlek i mitt hjärta?

1 Joh 3:19-20
Om vi har svårt att känna Guds kärlek så behöver vi ibland övertyga våra känslor. Att Gud älskar oss är ett objektivt faktum som är sant oavsett hur vi känner om det. Om det känns som att Gud inte älskar dig, så ljuger känslorna för dig. Vi kan därför välja att övertyga våra hjärtan med löftena i Guds ord om hans kärlek till oss. Välj att tro på det, även om känslorna försöker lura dig. Tron kommer först, känslorna efteråt. IE: Känslorna = hund i koppel.
Guds kärlek är villkorslös…

Rom 8:31-39
Kan något skilja oss från Guds kärlek? Han älskar även dem som går förlorade. Men han tvingar dem inte till sig.

APPELL
Kan du se att Bibeln lär att Gud älskar dig personligen även när du gjort fel? Tror du att det är sant? Är du villig att välja att lita på att det är sant?