Guds existens

Guds existens – Finns Gud?

SYFTE: Bevisa att Gud finns genom att påvisa omöjligheten av motsatsen.
FOKUS: Det finns en Gud som skapat dig och bryr sig om dig.

Introduktion
En av historiens mest ställda frågor är om det finns en Gud eller inte. Hur vi svarar på den frågan påverkar i stor grad hur vi lever våra liv. Finns det ens intelligenta orsaker att tro på Guds existens? Svaret är ja. Vi ska se på fem svar.

1. UNIVERSUMS EXISTENS – Kosmologiska argumentet
1 Mos 1:1
Vilka ord börjar Bibeln med? Den gör ett filosofiskt påstående om att universum hade en början(Heb 11:3). Varför finns något i stället för ingenting? Det finns bara fyra möjliga svar. Universum är antingen:
a. en illusion – Vem har illusionen? IE: Descartes ”Jag tänker, alltså finns jag.”
b. självexisterande – IE: Rödförskjutningar, termodynamik, räkna t. oändlighet
c. självskapat – för att kunna orsaka sin egen existens måste det först existera
d. skapat av något självexisterande – något evigt, allsmäktigt, initierande (Gud)

2. DESIGN & INFORMATION – Teleologiska argumentet
Rom 1:19-20
Bibeln påstår att man kan se Guds egenskaper i naturen. Och när vi studerar naturen ser vi skönhet, ordning, ändamålsenlighet och information. IE: Naturlagar, liv, DNA, cellkärnan. IE: Klocka fordrar en urmakare, William Paley. IE: Antropiska principen (Jes 45:18) 40+ konstanter i universum. Om en av dem skulle förskjutas en bråkdel av en mikroprocent skulle inte liv kunna existera någonstans i universum. IE: Paul Davis – ”universum är finjusterat för liv”

3. MORAL – Axiologiska argumentet
Rom 2:15-16
Bibeln har Gud en objektiv moralisk lag som avgör rätt och fel. Han har också gett människan ett samvete som hjälper henne att förstå vad lagen säger. Men om Gud inte finns, vad är då den slutliga auktoriteten för ett moraliskt beteende? Det finns tre andra förslag:
a. du själv – moralen är då helt subjektiv och ingen kan ställas till svars.
b. samhällets överenskommelser – juridiken jämställs med moral. IE: Nazism?
c. evolutionära instinkter – flera instinkter, våldta/offra sitt liv. Vad avgör vilken som är rätt att följa? Måste finnas något utöver instinkter som avgör. Gud!

4. SINNE – Metafysiskt argument
1 Mos 2:7
När Gud skapar människan säger Bibeln att han ger henne något övernaturligt (livsande). Då blir människan en levande själ/varelse. Medvetenhet och fri vilja är ett omöjligt mysterium för vetenskapen. Om allt bara är materia och energi som styrs av naturlagar så är fri vilja och vårt medvetande endast en illusion som reaktionerna i hjärnan orsakar. Om naturlagar är det enda som styr oss agerar vi endast utefter det som de kemiska processerna i hjärnan determinerat helt sedan Big Bang. IE: William Provine citat.

5. ERFARENHET – Pragmatiskt argument
Ps 34:9
Gud ger oss empiriska orsaker att tro på hans existens. Men han utmanar oss också till att testa på och se att det funkar. Miljontals människor från olika samhällsskikt, kulturer, tidsåldrar och bakgrund kan vittna om samma erfarenhet: De har haft en personlig upplevelse med Bibelns Gud.
IE: Pascals vadslagning – vad har vi att förlora på att leva som om Gud finns?

APPELL
Du kan också få en liknande erfarenhet. Är du redo att smaka och se om Herren är god? Är du villig att ge honom en ärlig chans?