Frestelser

Hur motstår man frestelser?

Introduktion
Uppmuntran, lockelser och påtryckningar till synd finns överallt runtomkring oss dagligen. Är det ens realistiskt möjligt att stå emot frestelser idag?
Även om det är en verklig strid, är Bibelns svar ett rungande ”Ja!”

Ef 6:11-13
Vilken slags strid kämpar vi i? Är det möjligt att stå emot djävulens angrepp?
Vi ska idag titta på 5 bibliska principer om hur vi kan motstå frestelser.

1. TRO PÅ GUDS LÖFTEN
1 Joh 5:4
Vad ger oss seger över världens frestelser?
Tron måste vara förankrad i konkreta löften (annars är den blind). Låt oss se på ett löfte…

1 Kor 10:13
Kommer Gud tillåta någon att bli frestad över sin förmåga? Vad har Gud berett för varje frestelse som kommer till oss? När vår vilja samarbetar med Guds blir den allsmäktig (Fil 4:13). Tror vi på det? Om inte kommer vi aldrig få seger.
Men en intellektuell tro på att det är sant är inte tillräcklig. Vi behöver agera också.

2. UNDERORDNA DIG GUD
Jak 4:7
Vad måste vi göra innan vi kan lyckas motstå djävulen? Erkänn att du har ett problem och din egen oförmåga att lösa det (Ps 32:3-5). Be om gudomlig hjälp och säg att du är villig att låta hans vilja ske i ditt liv. Först därefter kan vi börja göra effektivt motstånd mot djävulen och då ska han fly.
Hur ska vi motstå djävulen? Det måste börja i våra tankar…

3. MOTSTÅ ONDA TANKAR
2 Kor 10:3-5
Vilka slags vapen strider vi med? Vad gjorde Paulus varje tanke till? Tillät han sin fantasi att löpa fritt eller tankarna att dröja vid det onda? Distrahera dig med något positivt som tex en andlig sång (Kol 3:16).
Är det inte bara handlingen som är synd?

Matt 5:28
Var säger Jesus att man kan begå äktenskapsbrott? (jfr 2 Mos 20:17) Var börjar synden? Det är inte nödvändigtvis en synd att frestas. IE: Luther – ”Du kan inte hindra fåglarna från att flyga över huvudet, men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.” Så fort du blir medveten om tanken har du ett val att antingen spinna vidare på den eller överlåta den till Kristus. Om den kommer tillbaka 5 minuter senare så upprepa tills du fått seger.
Vi måste också inse att den som leker med elden oftast blir bränd…

4. UTSÄTT DIG INTE FÖR FRESTELSER
IE: Jimmy, packade ned badbyxor ifall han skulle bli frestad.

Ef 4:27 
Vad får vi inte göra om vi vill vinna seger mot frestelser? (Job 31:1 – Vad gjorde Job för att undvika att falla för frestelser?)
Vi kan behöva ändra våra rutiner om vi vill ha seger över en ovana…

Rom 13:14
Vad ska vi undvika att väcka? Kommer Gud att göra för oss det som han förväntar att vi gör för oss själva? IE: Kvinna som vill sluta röka. IE: Man som vill sluta dricka – har en platta öl hemma ”utifall att”.
Ibland kan det kännas jobbigt att behöva motstå djävulen. Är det verkligen värt det?

5. TÄNK LÅNGSIKTIGT
Ps 84:12
Håller Gud tillbaka något gott från dem som följer honom? Vad säger det om de saker Gud säger att vi inte ska göra? En av Satans mest framgångsrika lögner är att Gud vill göra oss olyckliga.
Kanske någon invänder: ”Men det är så jobbigt.”

Rom 8:18
Är det verkligen värt att förlora himlen för lite temporär njutning? (2 Kor 4:17, Heb 11:25-26, Job 20:4-5, Upp 3:5, 21) Vad har Gud lovat den som segrar?

APPELL
Tror du på löftena om seger över varje frestelse? Önskar du att få ett lyckligare liv här plus den härlighet som väntar? Är du villig att implementera dessa fem principer i din vardag?