Evolution & Skapelse

SYFTE: Bibeln och vetenskapen motsäger inte varandra om de förstås rätt.

FOKUS: Jesus har skapat oss till sin avbild, vi är inte en slump.

Introduktion
Tro och vetenskap ställs ofta i kontrast. Är Bibeln förenlig med vetenskap?

Rom 1:20-23, 25
Vad kan man uppfatta från studium av naturen? IE: Einstein citat. Bibelns Gud är inte emot naturvetenskap och empiriska bevis (Jes 41:21-23). IE: Pascal, Newton, Descartes, Francis Bacon, Linné m.fl. var djupt kristna. Vad bytte hedningarna ut Guds härlighet mot? Vad lär man sig i skolan om vårt ursprung?
Går det att tro på evolutionsteorin och Bibeln? Vad säger Bibeln om vårt ursprung?

1 Mos 1:26-27
I vems avbild är vi skapade? Är vi ett djur? IE: Livets uppkomst. (Ps 33:6-9)
Men hur länge sen var detta? Kanske man kan kombinera evolution och skapelse?

Luk 3:23, 36-38
Bibelns kronologi visar på ett bestämt antal generationer vars ålder specificerats exakt och sammanhängande (se t.ex. 1 Mos 5:3-32, 11:10-26, Jud 1:14). Räknar man ihop åldrarna finner man att skapelsen av Adam & Eva i 1 Mos 1:27 ägt rum någon gång för ca 6000 år sedan. Det stämmer inte bra överens med moderna naturalistiska teorier om människans ursprung. Men den stämmer bra överens med civilisationernas uppkomst. En del kristna menar att det gått många årmiljoner från det att Gud började skapa världen till dess han genom evolutionära processer fick fram den civiliserade människan.
Hur lång tid tog själva skapelsen?

2 Mos 20:11
Hur många dagar skapade Gud världen på? (1 Mos 1:1-5, 8, 13, 19, 23, 31, 2:1-3) Varje dag sägs innehålla en afton och en morgon, vilket visar att det handlar om bokstavliga, på varandra följande dygn. Veckorytmen gavs till människorna för att påminna dem om den sanningen (2 Mos 20:8-11, 2 Mos 31:17).
Vad trodde Jesus om jordens ålder?

Mark 10:6
När gjorde Gud människan? Trodde Jesus på evolutionsteorin? Jesus menade att skapelseberättelsen skulle tolkas bokstavligt (Matt 19:4, Joh 5:46, 47).
Man får också andra stora problem med Bibeln om man anammar teistisk evolution…

Rom 5:12
Vad kom först döden eller synden? (1 Mos 2:17) Vad kom synden genom? Mollusker eller människan? Bibeln säger att Adam var den första människan (1 Kor 15:45). Innan Adams synd, ingen död. Om död (naturligt urval) och synd (själviskhet/starkaste överlever) använts av Gud i årmiljoner innan Adam så fallerar hela idén om syndafallet och vårt behov av räddning från död och synd. Men vad med de vetenskapliga geologiska dateringarna? Det beror på vilka antaganden du gör. IE: Uran-238 à Bly-206 (halveringstid 4,47 miljarder år). Hur mycket bly-206 fanns från början? Ingen vet. IE: Sandur/Ljus som brinner. IE: Mjuk dinosaurievävnad i fossil. IE: Felaktiga åldrar på känd lava – ”funkar bara på gamla bergarter” IE: Polystratfossiler. Dagens dateringar bygger på tron att inga stora geologiska katastrofer ägt rum.
Men borde inte dinosaurier nämnas i Bibeln om de existerade samtidigt som människor?

Job 40:10-20
Bibeln nämner flera varelser som inte passar beskrivningen på något nu levande djur Behemot och Leviatan (41:4-8). Ordet ”dinosaurie” användes inte förrän på 1800-talet. Innan dess kallades de drakar. IE: Drakar i alla kulturer.
Vad hände med dinosaurierna? Säger Bibeln att världen genomgått någon stor geologisk katastrof?

1 Mos 7:11-12, 19
Vad hände med ”djupets källor” och ”himlens fönster”? Hur länge regnade det? Hur högt nådde vattnet i syndafloden? IE: Krita = världsomspännande sedimentlager av fossilerade marina varelser. IE: Grand Canyon.
Bibeln förutsade att skapelseförnekare skulle uppstå i sista tiden…

2 Pet 3:3-6
Vad bortser dessa personer från? Skapelsen och floden. IE: Uniformism – processerna vi ser idag har alltid varit desamma.

APPELL
Kan du se att det går att förstå vetenskapliga fakta utifrån ett bibliskt perspektiv? Önskar du lära dig mer om den Gud som skapat oss?

 


Evolution och skapelse