Äktenskap

Äktenskap eller samboskap?

Introduktion
Vad är skillnaden mellan ett äktenskap och samboskap?

Heb 13:4
Är äktenskapet ärofyllt?

1 Mos 1:27-28, 31
Vems påfund var äktenskapet? När uppfanns det? Är det mycket gott? Det kanske kan vara svårt att tro i dagens samhälle. IE: En av de två instiftelserna som Adam tog med sig efter synden.

Joh 2:1-2
På vilket sätt ärade Jesus äktenskapet i sitt liv på jorden? (Matt 19:4-6)

1 Mos 2:24
Är det före eller efter bröllopet som mannen och kvinnan ska bli ett kött?

1 Kor 7:8-9, 36
Om en person brinner av begär, vad är lösningen enligt Paulus? (1 Tim 5:14)

5 Mos 22:13-21
I gamla Israel, då straffet för synden kom snabbt, skulle sex före äktenskapet straffas med döden. Det är så allvarligt Gud ser på det. Han har inte ändrat åsikt idag bara för att syndens straff inte kommer på en gång (Matt 1:25, 1 Kor 6:15-18). Vad kallas sex före äktenskapet? (v.21, Heb 13:4) Kommer otuktiga att ärva Guds rike? (1 Kor 6:9-10)

Joh 4:16-18
Är samboskap samma sak som äktenskap enligt Jesus?

5 Mos 22:28-29
Är samlag synonymt med att gifta sig?

Mal 2:14-15
Äktenskapet är ett förbund mellan mannen, kvinnan och Gud (Ords 2:16-17). Trohetslöften avläggs mellan mannen och kvinnan (Hes 16:8).

Matt 19:3-6
Är det tillåtet att bryta ett äktenskap om det ”inte fungerar”? (1 Kor 7:10-13, 39, Luk 16:18, Matt 5:31-32, Mal 2:16, 5 Mos 22:19, 29, Rom 7:2-3). Vad är den enda orsaken till skilsmässa? (Matt 19:9, Mark 10:2-12) Äktenskapet är ett åtagande och skiljer sig därmed från samboskapet, eftersom inget livslångt åtagande finns där.

Joh 2:1-2
På Bibelns tid ingicks äktenskap offentligt, inför mänskliga vittnen? (1 Mos 29:20-22, 27-28, Dom 14:10-11, HögV 3:11, Matt 22:2-4, Luk 14:8). Ett löfte till varandra i hemlighet hade inte samma värde.

2 Mos 21:10-11
Äktenskapet var en statlig angelägenhet som var juridiskt bindande. Man behövde t.ex. ge ett skilsmässobrev (en juridisk handling) om man ville upplösa ett äktenskap (5 Mos 24:1-4, Jer 3:8, Matt 19:7-8). Båda parter hade skyldigheter mot varandra som straffades av den statliga lagen om de inte efterföljdes. En av dessa skyldigheter innebar ekonomisk trygghet. (1 Kor 7:3, 5 Mos 22:13-19, 25:5-10).

Adventistsamfundets policy är därför: ”Vi godkänner idag endast äktenskap som ingåtts genom vigsel: Mannen och kvinnan måste samtidigt vara närvarande. De skall var för sig på fråga av vigselförrättare ge tillkänna inför vittnen att de samtycker till äktenskap. Vigselförrättaren måste därefter ha förklarat att mannen och kvinnan är makar. (Äktenskapsbalken 4 kap §§1-2)”

Joh 8:3-11
Vad kan vi lära oss från Jesus sätt att handskas med människor som gjort sig skyldiga till brott mot det sjunde budet? Om vi inser och bekänner vår synd kommer Jesus att förlåta oss och ge oss kraft att leva i enlighet med hans vilja.

Äktenskap eller samboskap