18b Babylon

Babylon – Kom ut ur henne mitt folk

SYFTE
Babylon representerar de samfund som behållit romerska traditioner och läror.

FOKUS
Jesus kallar sitt folk ut ur de samfund som förkastat hans budskap.

INTRODUKTION
Är det förvirrande att det finns så många olika kristna samfund när det bara finns en Bibel?
Är det Jesus vilja att det ska finnas olika samfund?

Joh 17:20-23
Vad önskade Jesus för sina efterföljare? (1 Kor 1:10) På Jesus tid var Guds folk indelat i olika grupper: a. Fariséerna, b. Sadducéerna, c. Esséerna, d. Seloterna
Jesus längtade efter att ena sitt folk så han förkunnade ett profetiskt budskap för att ena dem…

Mark 1:14-15
Vilken profetisk tid säger Jesus har uppfyllts? (se Dan 9:25) Vad skulle de därför tro på? Jesus evangelieförkunnelse grundade sig på profetiornas uppfyllelse.
Tog de judiska ledarna emot budskapet?

Luk 19:41-44
Vad ville Jesus ge dem? Varför skulle Jerusalem förstöras? (v.44) Vilken tid? Dan 9:25 förutsade tiden då deras Herre skulle besöka dem, men de förstod den inte. Inte för att den var för svår att förstå. Utan för att de inte ville förstå.
Inte nog med att de själva inte ville lyssna, de hindrade också andra från att tro…

Joh 7:47-49
De hånade alla som trodde på att Jesus var Messias. Vilka argument använde de? IE: Rabbinsk förbannelse över Daniel 9.
Används de idag av dem som inte vill förstå profetiorna?
Men det slutade inte där…

Joh 9:22, 34-39
De uteslöt folk ur synagogan som trodde på Jesus (Joh 16:2). De fick inte längre vara medlemmar i kyrkan. Jesus fick samla ihop de uteslutna som trodde på honom och uppmuntra deras tro när de inte hade en församling längre.
Detta hot om uteslutning fungerade ganska bra en tid…

Joh 12:42-43
Hur många trodde på Jesus? Fanns det även ledare som gjorde det? Varför bekände de inte det öppet? (Luk 6:22)
Detta gick så långt att Jesus bestämde sig för att han måste starta en ny kyrka…

Matt 21:43
Guds rike skulle ges till de troende judar som blivit uteslutna ur synagogan. De otroende judarnas organisation skulle bli öde (Matt 23:37-38).
Vad hette det nya folket/organisationen?

Matt 16:18
Församling/Kyrka = gr. ecclesia = de utkallade. Uppbyggd på alla apostlar (inte bara Petrus) där Jesus själv är hörnstenen (Ef 2:20, 1 Pet 2:4-10).
Den kristna kyrkan skulle dock gå igenom en liknande erfarenhet…

Apg 20:28-30
Vad skulle komma? Vad skulle de förvränga? Varför? IE: Konstantin.
Detta ledde till att kyrkan började älska världen i stället för Jesus, som vi ser i Upp. 17…

Upp 17:1-6, 9, 18
Vad symboliserar en sköka? (Hes 16:32, 35, Jes 1:21, Jer 3:1-8, jfr Ef 5:31-32).
Vad är hon berusad av? Hur många kullar sitter hon på? Vilken stad regerade över kungarna på jorden vid Johannes tid? Vem symboliserar skökan? Det står skrivet i pannan på henne: Babylon = täcknamn för Rom (1 Pet 5:13). IE: Reformationen historia [CITAT Robinson]. RKK har också döttrar (v.5). Vem är de? Fler fallna kyrkor som liknar sin mor, dvs statskyrkor eller kyrkor som har romerska läror och traditioner. IE: Avgudadyrkan, söndag, odödlighet etc.
För att hela splittringen inom protestantismen sände Gud den profetiska adventväckelsen…

Upp 14:6-7, 8
IE: Adventväckelsen historia, [CITAT Miller]. Motarbetades. 50 000 uteslöts. Babylon föll och Gud kallar ut sitt folk.
Vad önskar Jesus att vi ska göra om vi befinner oss i Babylon?

Upp 18:2-4
Vems folk finns i Babylon? Vad ska de göra? Varför? Var ska de gå? (Joh 10:16).

APPELL
Tillhör du en församling som är en statskyrka eller som har romerska läror eller traditioner? Önskar du att lyssna till Guds röst från himlen till dig i Upp. 18:4?