13 Helvetet

Helvetet – De ogudaktigas öde

Syfte: Helvetets syfte är att utrota synden för alltid, inte föreviga den.
Fokus: Jesus ville hellre dö den andra döden i ditt ställe än att leva för evigt utan dig.

Introduktion: Idag ska vi studera om helvetet. Etymologi: ”Helvetet”: Folkbibeln: 10x (GT: 2x (hb. abaddon) NT: 8x (gr. Hades = dödsriket/graven (Sheol), jfr Apg 2:31) Citat från GT – Sheol ≠ eld. Bibel 2000 – Gehenna: 12x (Hinoms dal – brinnande soptipp utanför Jerusalem = symbol på de ogudaktigas straff)). De ogudaktigas straff i eld är en verklighet. Men vad säger Bibeln egentligen om helvetet? Gud är kärlek. Hur passar det ihop med läran om helvetet? Vi ska ställa frågorna varför, när, var och hur länge brinner helvetet.
Men först behöver vi etablera en avgörande sanning om Guds karaktär…

Hes 33:11
Finner Gud någon glädje i de ogudaktigas död? Vad önskar han? (2 Pet 3:9). Idén om att Gud skulle finna njutning i att plåga syndare = hädelse.
Låt oss titta på frågan om varför. Vad är syftet med helvetet?

Matt 25:31-34, 41, 46
För vem förbereddes elden? Skapades helvetet med syfte att tortera syndare? Gud älskar syndaren, men han hatar synd (Heb 1:9). Orsak till allt lidande. Synd och upphovsmakare förgörs. IE: Bränsle. När blir de ogudaktiga straffade, före eller efter Jesus återkomst?
Låt oss se på en annan text som gör detta tydligt…

2 Pet 3:7
Brinner helvetet idag? När äger det rum? Var kommer elden att brinna? (Ords 11:31)
Låt oss titta lite noggrannare på den exakta tidpunkten för helvetets eld…

Upp 20:7-9, 13-15
Eldsjön = helvetet. När kommer eldsjön att existera? Var kommer de ogudaktiga få sitt straff? Vad kommer elden göra med dem? Vad kallas eldsjön? Vad kommer de dömas efter? Är helvetet rättvist? IE: Hitler vs Kain.
Men läste vi inte om att helvetets eld var evig? Betyder inte det att elden brinner för alltid?

Jud 7
Vilken slags eld drabbade städerna Sodom och Gomorra? (Inte Folkbibeln) Brinner Sodom och Gomorra idag?
Vad hände slutligen med Sodom och Gomorra?

2 Pet 2:6
Vad hände med staden? Evig eld = Eld med eviga konsekvenser. Är straffet evigt? Ja. Är bestraffningen evig? Nej.
Men lär inte Bibeln att helvetets eld är osläckbar? Jo, det stämmer. Låt oss läsa…

Matt 3:11, 12
Vilken slags eld ska agnarna (de ogudaktiga) brännas upp med?
Men låt oss titta på ett annat exempel på något som brändes upp med osläckbar eld…

Jer 17:27
Betyder ”osläckbar eld” en eld som aldrig kommer att slockna eller en som inte kan släckas till dess den brunnit färdigt? (Neh 2:17)
Vad är de ogudaktigas slutliga öde enligt Bibeln? Låt oss titta på några verser…

Ps 37:9-10, 20, 36
Vad blir de ogudaktigas slutliga öde?
Obadja gör det ännu tydligare…

Ob 16
Vad kommer att hända med alla ogudaktiga hednafolk? (Jes 47:14)
Malaki säger samma sak…

Mal 4:1-3
Vad kommer hända de ogudaktiga tillslut? Vad kommer de bli? Rot = Satan. Grenarna = hans efterföljare.
Faktum är att Satan själv tillslut kommer att bli till aska…

Hes 28:18-19
Vad kommer tillslut att hända med Satan? Varför skulle syndare pinas längre?
Även Bibelns mest kända text lär det samma…

Joh 3:16
Vad kommer hända med de som inte får evigt liv? Bibeln är tydlig, syndens lön är döden, inte evigt liv i plåga (Rom 6:23, Matt 10:28). IE: Apor

APPELL
Vill Gud att någon ska dö den andra döden? Jesus dog den för dig. Finns det något som hindrar dig från att ge ditt hjärta till honom?

PDF-logo_vit_small13_Helvetet