10 Jesus återkomst

Jesus återkomst – Tidens tecken

Syfte: Jesus återkomst är bokstavlig, synlig, högljudd, oundviklig, härlig och mycket nära förestående.
Fokus: Jesus återkomst är frälsningshistoriens klimax.

Introduktion: Idag ska vi titta på frälsningshistoriens klimax – Jesus återkomst. Vi kommer att ställa oss frågorna varför, när och hur kommer Jesus tillbaka.
Låt oss börja med frågan varför…

Joh 14:1-3
Varför kommer Jesus tillbaka? Med vem längtar Jesus efter att få vara? Är du inte trött på denna världen? Jesus har förberett ett riktigt hem åt oss och han kommer tillbaka för att hämta oss dit.
När kommer det då att ske? Är det långt kvar?
Matt 24:35-37
Kan vi säga den exakta tidpunkten för Jesus återkomst? IE: Mayakalender 2012
Men detta betyder inte att vi inte kan veta något alls om när det närmar sig…

Matt 24:32-33
Kan vi veta när hans ankomst är nära? (1 Tess 5:1-6) IE: Fikonträd/Björkträd Vad är det vi ska titta efter? Svar: Tecken.
Jesus berättade vilka tecken som skulle föregå hans ankomst i början av kapitlet…

Matt 24:3, 6-8
TECKEN #1: POLITISK INSTABILITET 1900-talet var det blodigaste århundradet i världshistorien (2 världskrig, Kalla kriget, terrorism, kärnvapen). 1900-t = 200 milj döda i krig. 1800-t = 45 milj. 1700-t = 18 milj. Romarriket = 13 milj.
TECKEN #2: NATURKATASTROFER Jordbävningar (12/20 dödligaste jordbävningarna de senaste 100 åren). Hungersnöd (18/22 av de dödligaste svältkatastroferna inträffade de senaste 200 åren. Ca 1 miljard undernärda. 16 000 barn dör/dag.) Sjukdomar – Luk 21:11 (Spanska sjukan, Malaria, AIDS, Ebola, Svininfluensa)
Tecken nummer 3 och 4 finner vi i verserna 11 och 12…

Matt 24:11-12
TECKEN #3: RELIGIÖSA BEDRÄGERIER (v.4, 5, 23-27) Falska messiasgestalter: Ett fenomen från 1800-talet och framåt (Bahaullah, Jim Jones, David Koresh, Marshall Applewhite, Sun Myung Moon, Maitreya, José Luis de Jesús Miranda, Haile Selassie m.fl.)
TECKEN #4: MORALISKT FÖRFALL – Kärleken svalnar (Skilsmässor i Sverige: 95/20000 (1831), 25000/50000 (2010). 10 500 % ökning.).
Vi ser samma sak i Paulus brev…

2 Tim 3:1-4
Vilket moraliskt tillstånd kommer jorden att befinna sig i vid ändens tid? Slutsats: Tidens tecken vittnar om att vi lever strax innan Jesus återkomst.
Men eftersom många falska messiasgestalter uppstår så är det viktigt att veta hur Jesus kommer tillbaka.

Apg 1:9-11
Jesus ankomst kommer att vara bokstavlig, inte metaforisk. Fysisk återkomst.
Hur många kommer att se Jesus komma tillbaka?

Upp 1:7
Jesus ankomst blir synlig för alla, inkl. de ogudaktiga (Matt 24:27, 30).
Hur många kommer att höra Jesus komma tillbaka?

1 Tess 4:16-17
Jesus ankomst blir högljudd, även de döda vaknar (1 Kor 15:51-52, Ps 50:3).
Kommer Jesus ensam?

Matt 25:31
Nej, Jesus kommer i stor härlighet med alla änglar (Matt 24:30, Luk 9:26). IE: Ängeln vid graven.
Vilken härlig händelse att se fram emot! Men det finns något som Jesus väntar på…

2 Pet 3:3-4, 9-12
Varför har inte Jesus kommit tillbaka ännu? En syndig människa klarar inte av härligheten som omger Jesus vid hans återkomst (2 Thess 2:8, Upp 6:15-17).

APPELL
I nåd väntar Jesus på att vi ska vara redo att möta honom. Han väntar på att så många som möjligt ska omvända sig och renas från sina synder i hans blod. [Namn], önskar du att vara redo för Jesus återkomst?

 

 

PDF-logo_vit_small10_Jesus_Återkomst