Evangelisationsspiralen

Evangelisationsspiralen

Evangelisationsspiralen är en guide till ett effektivt evangelisationsprogram i din församling.

 1. Uppdraget – Evangelisation.
  1. Den kristna församlingen har organiserats av Gud för att människor skall få del av hans frälsning. Den skulle tjäna mänskligheten och förkunna evangelium för världen.” (Löftestiden, s.13)
  2. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” (Mark 16:15)
   Jesus kallar oss inte att sitta och vänta i kyrkan tills människor frågar om vår tro. Evangelisation kräver en aktivt uppsökande verksamhet med full förtröstan på Gud.
 2. Budskapet – Evangeliet i ljuset av de tre änglarnas budskap.
  1. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag.” (Upp 14:6)
  2. I särskild bemärkelse har sjundedagsadventisterna ställts i världen som väktare och ljusbärare. Åt dem har anförtrotts det sista varningsbudskapet till en förlorad värld. På dem lyser ett underbart ljus ifrån Guds ord. Ett arbete av största betydelse har anförtrotts dem, nämligen att förkunna den första, den andra och den tredje ängelns budskap. Ingen annan uppgift har så stor betydelse. De får inte tillåta något annat att uppta deras uppmärksamhet.” (Vägledning för församlingen 3, s. 311)
 3. Metoden – Umgås, vinna förtroende och inbjuda.
  1. Det är bara Kristi metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem i deras behov och vann deras förtroende. Sedan bad han dem ”Följ mig”.” (Hälsa för hela människan, s.112)
  2. Man kan dela in metoden i tre huvudsakliga områden: Kontaktskapning, förtroendebyggande och beslutsfattning. Den bygger på lagarna om sådd, vattning och skörd (se 1 Kor 3:5-9).

Evangelisationsspiralen är ett koncept som går ut på att ha aktiviteter inom dessa tre områden på en ständigt pågående basis. Om vi önskar framgång måste vi förstå att evangelisation för församlingen inte är en engångshändelse eller sporadiska punktinsatser, utan en ständigt pågående livsstil.

Här följer exempel på verksamhet som går under dessa olika områden (listan är långt från uttömmande då endast fantasin och Guds ord sätter gränserna).

 • SÅDD – Kontaktskapande verksamhet (”Umgicks… som en som ville deras bästa.”)
  • Hälsoexpo
  • Dörrknackning (enkäter, ADRA Hjälp, flygbladsutdelning och kolportage)
  • Restaurangverksamhet (julbord, middagar m.m.)
  • Konserter
  • Barnverksamhet (Kyrkskoj)
  • Språkkurser
 • VATTNING – Förtroendebyggande verksamhet (”Hjälpte dem i deras behov…”)
  • Vegetariska matlagningsdemonstrationer/kurser
  • Hälsoföreläsningar (stress, viktminskning, hjärt- & kärlsjukdomar, diabetes m.m.)
  • Hälsokurser (rökavvänjning, depressionsåterhämtning, hälsoveckor m.m.)
  • Vänskapsevangelisation (sociala träffar, sportkvällar, utflykter m.m.)
  • Bibelstudiegrupper (smågrupper, bibelkurser m.m.)
 • SKÖRD – Beslutsfattande verksamhet (”Sedan bad han dem ’Följ mig’”)
  • Personliga bibelstudier
  • Predikningar med appeller/beslutskort (skapa en kultur i kyrkan av ställningstagande)
  • Mötesserier (korta eller långa)

Undersök vilka gåvor och resurser som din församling har och forma en väl genomtänkt plan.

Evangelisationsspiralen