Evangelisationsspiralen

Evangelisationsspiralen

Evangelisationsspiralen är en guide till ett effektivt evangelisationsprogram i din församling. Den bygger på bibliska principer i mission om sådd, vattning, skörd och upprepning (se Matt 9:35-38, 1 Kor 3:5-9, Joh 4:35-38). Tanken är fångad i ett känt citat från Ellen White:

Det är bara Kristi metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem i deras behov och vann deras förtroende. Sedan bad han dem ”Följ mig”.” (Hälsa för hela människan, s.112)

Man kan dela in metoden i fyra huvudsakliga områden: Kontaktskapning, förtroendebyggande, övertygande och lärjungaskap. Evangelisationsspiralen är ett koncept som går ut på att ha aktiviteter inom dessa fyra områden på en ständigt pågående basis. Om vi önskar framgång måste vi förstå att evangelisation för församlingen inte är en engångshändelse eller sporadiska punktinsatser, utan en ständigt pågående livsstil. Fördelen med Evangelisationsspiralen jämfört med andra evangelisationscykler är att människor får möjlighet att röra sig mellan de olika stadierna i sin egen takt eftersom församlingen hela tiden erbjuder evenemang inom de fyra områdena. Här följer några exempel på verksamhet som kan gå under dessa olika områden (listan är långt från uttömmande då endast fantasin och Guds ord sätter gränserna).

 • SÅDD – Kontaktskapande verksamhet (”Umgicks… som en som ville deras bästa.”)
  • Hälsoexpo
  • Dörrknackning (enkäter, insamling, flygbladsutdelning, kolportage m.m.)
  • Matservering (julbord, middagar, restaurang m.m.)
  • Loppis & Sociala engagemang
  • Konserter (julkonsert, påskkonsert, caroling, flashmob m.m.)
  • Barnverksamhet
  • Språkcaféer & språkkurser
 • VATTNING – Förtroendebyggande verksamhet (”Hjälpte dem i deras behov…”)
  • Vegetariska matlagningskurser/demonstrationer
  • Hälsoföreläsningar (om fysisk och mental hälsa)
  • Utflykter & läger (bergsklättring, kanotpaddling, scouthajk m.m.)
  • Körverksamhet (utåtriktad)
  • Hälsokurser (rökavvänjning, depressionsåterhämtning, hälsoveckor m.m.)
  • Vänskapsevangelisation (sociala träffar, sportkvällar, utflykter m.m.)
  • Bibelstudiegrupper (smågrupper, bibelkurser m.m.)
 • SKÖRD – Övertygande verksamhet (”Sedan bad han dem ’Följ mig’”)
  • Personliga bibelstudier (dopsförberedande)
  • Predikningar med appeller/beslutskort
  • Andliga mötesserier
 • UPPREPNING – Lärjungaskapande verksamhet (”’Följ mig’”)
  • Utrustningskurser
  • Smågrupper & bönemöten
  • Konferenser & samfundsträffar
  • Missionsresor

För att kunna leda människor vidare mellan de olika stadierna är det viktigt att erbjuda uppföljning vid varje evenemang (t.ex. en intresseanmälan för andra evenemang i församlingen). Undersök vilka gåvor och resurser som din församling har och forma en väl genomtänkt plan och en budget. Kom ihåg att du också kan ansöka om stöd från Evangelisationsfonden. Sätt ett startdatum för spiralen när styrelsen och församlingsmötet gett sin input. Bäst är om hela församlingen får möjlighet att brainstorma om olika aktiviteter, samt hitta koordinatorer & arbetsgrupper för dem.

Evangelisationsspiralen