Tungetale

Tungetale – Språkets gave

1 Kor 12,28-30
Glossa = språk (Åp 14,6). Hvem gir gavene? Får alle de troende tungetalens gave?

Apg 1,4-5.8
Hvorfor skulle disiplene få den Hellige Ånds kraft? For misjon! Problem: De snakket bare ett språk. Men Jesus hadde forutsett krisen og lovet en løsning (Mark 16,15-17).

Apg 2,1-11
Hva skjedde når den Hellige Ånd falt over apostlene? De fikk evnen til å fortelle om «Guds underfulle gjerninger» på nye språk.

1 Kor 14,21-22
Hvem er tungetalen til for? Det skulle gis for å spre evangeliet til folkegrupper som ikke forstod hebraisk. Eks.: Derek Morris

Apg 10,43-46
Når Kornelius’ hushold fikk den Hellige Ånd, forstod Peter og de andre hva som ble sagt? På samme måte som i Apg 2 (Apg 11,15).

Apg 19,6
Var det begripelige ord som ble formidlet når efeserne fikk språkets gave?

1 Kor 14,26-31
Mange språk ble brukt i havnebyen Korint (1 Kor 1,5). De hadde blitt velsignet med mange åndelige gaver, inkludert evnen til å snakke ulike språk. Men konflikter oppstod da medlemmene i Korint stilte seg opp og forkynte, ba, sang eller profeterte på det språk de var velsignet med, uten at det ble oversatt. Enkelte gjorde det til og med for å vise hvor overlegne de var (1 Kor 14,12). Forvirring og uorden fulgte, og Paulus formante dem strengt (1 Kor 13,1-5).

1 Kor 14,5-13
Han søker å få alle i menigheten å forstå det som bes/tales/synges for at de skal kunne bli oppbygget.

1 Kor 14,14-25
Hva er Paulus’ hovedpoeng i teksten? Vi skal alltid be, tale og synge i Ånden (Ef 6,18; Rom8,26-27), men samtidig også med forstanden. Om vi takker Gud, må det innebære at vi selv forstår hva vi sier (v.16). Men de som ikke forstår språket jeg takker Gud på, blir ikke oppbygget (v.17), min forstand bærer ikke frukt. Jeg taler ut i tomme luften (v.9). Da er det bedre at jeg ber stille for meg selv, så ingen hører (v.28).

Matt 6,7
Det fantes et falskt bønnespråk/tungetale som hedningene brukte, i hvilket de selv mange ganger ikke forstod hva de sa. IE: Orakelet i Delfi, hinduismen, voodoo etc. Jesus advarte mot dette og ga et eksempel på en intelligent, begripelig modellbønn for sine disipler. En fare i den falske tungetalen er, at mange grunner sin frelsesvisshet og åndelighet på evnen å bable ubegripelige fraser, i stedet for på Kristus.

APPELL
Om du har tatt del i dette i uvitenhet betyr det ikke at du er besatt av onde ånder, eller at hele din religiøse erfaring har vært falsk. Men Jesus vil føre oss inn i en fullkommen kunnskap om sannheten. Er det din vilje å følge det lys som Bibelen gir i dette spørsmålet? Et du villig til å si til Gud; «Herre, om dette ikke er fra deg, ta det bort fra meg.»?

Tungetale