Israel

Israel – Hvem er Guds utvalgte folk?

Innledning
Helt siden syndefallet har Guds viktigste mål for menneskeheten vært at ”alle mennesker skal bli frelst og komme til innsikt om sannheten.”
Adam og Eva var de første som fikk løftet om en frelser…

1 Mos 3,15
Adam og Eva skulle formidle løftet om Messias og frelsen til sine barn.
Men Adams barn glemte snart løftet…

1 Mos 6,5-8
Gud fant likevel en liten rest – Noah og hans familie. Disse ble kalt ut fra den onde verden og ble Guds representanter og misjonærer.
Men Noahs barn glemte snart sitt ansvar som Guds representanter…

Jos 24,2-3
De begynte å tilbe avguder og bygde et tårn i tross mot Gud (1 Mos 11,1-9).
Men Gud fant en trofast rest – Abraham og hans familie. De ble kalt ut og ble hans folk…

1 Mos 12,1-3
Var Abrahams kall ubetinget? Var det et mål i seg selv? Jakob arver sin fars kall og får velsignelsen å være Guds utvalgte representant (1 Mos 32,22-30). Jakobs navn endres til Israel. Israels 12 sønner Þ Moses.
Gud fornyer sin pakt med Israels barn etter utgangen fra Egypt…

2 Mos 19,5-6
Hvilket slags rike skulle de være? Var utvelgelsen ubetinget? (5 Mos 28,1.9-10)
Var etableringen av Israel som en nasjon et mål i seg selv?

5 Mos 4,5-7
Hva var hensikten med utvelgelsen? (1 Kong 8,41-43.60; Jes 49,6) Misjon.
Oppfylte Israel sitt oppdrag som misjonærer?

Jes 5,1-7
Noen ganger gjorde de det. Eks.: Rahab (Jos 6,25), dronningen av Saba (2 Krøn 9,1-12). Men generelt sett var Israels historie mørk. Hva symboliserer vingården? Hva føler Gud om den? Hva bar frukten han forventet? (1,7-9)
Skulle Gud fullstendig forkaste sitt folk?

Jes 10,20-23
Nordstammene ble forkastet og ble spredt for aldri mer å vende tilbake til Midtøsten (Hos 9,16-17). Men av Juda skulle en rest vende tilbake til Jerusalem etter fangenskapet i Babylon (Sak 1,17; 2,6-12; Esra 9,15).
Etter fangenskapet ga Gud sitt folk en siste sjanse, en lang en…

Dan 9,24-27
Gud ga Juda en andre sjanse. 70 årsuker (Matt 18,21-22).
Da tidsprofetien nærmet seg slutten fortalte Jesus en lignelse som viste hva som truet…

Matt 21,33-45
Hvem taler Jesus om? Hva er vingården? Hvem er arbeiderne? Hvem er tjenerne? Hvem er sønnen? Hva kommer til å skje med den jødiske nasjonen?
Jesus grunnla sin menighet på den trofaste resten av jødene som tok imot ham…

Rom 11,1-5
Har Gud forkastet sitt folk? Hva har han gjort? Resten = de 12 apostlene (de var alle jøder). Eks: Ecclesia = de utkalte.
I denne trofaste jødiske resten (menigheten) ble senere de hedenske innpodet…

Rom 11,16-24
Hvilke grener ble brukket av? Hva er stammen? Er vantro jøder en del av treet?
Det Nye Testamentet er tydelig på hvilke som er de sanne israelittene…

Rom 9,6-8.24-27
Hvem er Guds sanne Israel? Det er den troende resten. (2,28-29; 4,16-17; Ef 2,20-21) Løftene til Israel får sin oppfyllelse i den troende resten – menigheten.
De som arvet den åndelige velsignelsen å være Guds utvalgte folk var den troende resten…

1 Pet 2,9-10
Hvem er nå Guds utvalgte folk? (Jak 1,1) Misjonsbefalingen (Matt 28,18-20)
Det er ikke DNA, men tro som avgjør en sann israelitt…

Gal 3,26-29
Hvem er Abrahams barn? Eks: Jødene trodde de var Abrahams barn (Joh 8,44; Matt 3,9) Sionisme er ikke bibelsk, men heller ikke erstatningsteologi. Resten. Gud elsker jødene og vil at også de skal bli frelst (Rom 9,1-5; 10,1).

APPELL
Ønsker du å være en del av Israel, Guds utvalgte folk?

Israel