Guds vilje

Guds vilje – Hvordan vet man Guds vilje i sitt liv?

Innledning
Gud har en unik plan for ditt liv.
Om du tviler på det, så slå opp til Salme 139 med meg…

Sal 139,16
Har Gud en plan for hver dag av vårt liv? (Jer 29,11) Eks: Bok i himmelen.
Men bare fordi han har en plan for vårt liv betyr det ikke at den alltid slår inn…

Sal 81,13-14
Er alt som skjer i alle menneskers liv Guds vilje? Hvilken holdning må vi ha om vi vil finne Guds plan for vårt liv? (Sal 25,4-5) Eks: GPS – gå tilbake til rute.
Er det mulig for oss å vite hvilken plan Gud har for vårt liv?

Sal 32,8
Kan vi vite Guds plan for vårt liv i forveien? Eks: Rullen rulles opp litt om gangen. Trenger vi å vandre i mørket om hvilken vei vi skal gå? Vil Gud undervise oss og lede oss? Gud vil ikke bare gi oss bud, men også råd. Gud ønsker ikke bare å lede oss bort fra synd, han vil også lede oss i våre hverdagslige beslutninger som det ikke finnes noen bibeltekst om. Eks: Politi vs. venn. Mange, majoriteten av de kristne lever i uvisshet om Guds vilje for deres liv. Eks: Kaste mynt? Mannakorn? Men Gud vil gi oss råd.
La oss se på fire måter som Gud åpenbarer sin vilje for oss på når vi står ovenfor beslutninger. Det første er Bibelen…

Sal 119,105
Gud kommer aldri til å gi deg et inntrykk om å gå imot bibelske prinsipper (v.130). Helliger det noe å be om det? Eks: Stjele sykkel? Si sannheten? Gi tiende? (Matt 23,23) Døpes? (Luk 7,30) Vantro partner? (Amos 3,3; 2 Kor 6,14-16) Trenger ikke å be om saken, Gud har allerede åpenbart sin vilje.
Den andre måten er gjennom noe som kalles forsyn…

Rom 8,28
Forsyn = Gudommelig planlagte/styrte sammentreff (1 Kong 12,15). Gud kommer til å åpne og stenge dører i livets omstendigheter. Eks: Peter, Apg 10.
Den tredje måten er gjennom Den Hellige Ånds appeller på hjertet…

2 Mos 36,2
Hvordan visste Besalel og Oholiab om de var kalt til å utføre Guds arbeid med helligdommen? Leder Gud gjennom appeller på hjertet?
Men hvordan vet man forskjellen mellom en impuls og et guddommelig inntrykk?

Jer 20,9
Impuls = en flyktig og tilfeldig følelse. Eks: «Kjør av veien». Guddommelig inntrykk = en konstant voksende bevissthet. Føler en moralsk skyldighet. Jo lenger jeg venter desto mer overbevist blir jeg. La en idé hvile en liten tid under bønn. Vokser den seg sterkere? Eks: Personlig erfaring.
Den fjerde måten som Gud leder oss på er gjennom rådgivning…

Ord 11,14
For hvem går det bra? Hvem er en klok rådgiver? Objektive og åndelige personer med livserfaring. Deres råd tar ikke din egen beslutnings plass, men rådgivning kan lede til beslutning. Eks: To tøyler på en hest, trenger begge for å ri rett.
Når du står overfor en beslutning, skriv ned alt som taler for og mot beslutningen på en liste. Gå så frem i tro.

Joh 12,35
Vi må vandre i lyset mens lyset lyser, ellers kommer mørket til å overvinne oss. Vent ikke på at omstendighetene skal bli perfekte. Feil beslutning > ingenting. Ingen beslutning er alltid feil beslutning. Eks: Kan ikke styre en parkert bil. Etter at du har samlet informasjon i en beslutningsliste, velg det som du tror behager Gud mest ut i fra din forståelse nå, og stol på at Gud kommer til å stenge døren om det er feil valg (Fil 3,15).

APPELL
Det finnes ikke noe bedre følelse enn å vite at man er akkurat der Gud vil at man skal være. Ønsker du å bli ledet av Gud? Finnes det noe som skulle hindre deg fra å følge disse prinsipper i ditt liv?


Guds_vilje_NO