19 Dåpen

Dåpen – Bryllupet med Jesus

Mål: Dåp ved neddykkelse i vann er en offentlig bekjennelse av hjertets omvendelse.
Fokus: Dåpen er ”bryllupet” med Jesus. Vi blir en del av hans brud – menigheten.

Innledning
Har du noen gang ønsket at du kunne spole tiden tilbake? Bibelen tilbyr et enda bedre alternativ. Den bibelske dåpen representerer en ny start i livet.
Slik var det for Saulus, senere kjent som apostelen Paulus…

Apg 22,3-5
Saulus var en fanatisk jøde med den beste utdannelse. Men stolthet stod i veien for at han skulle ta imot Jesus som Messias. Var irritert over Jesu etterfølgere. Prøvde å bringe Den Hellige Ånds stemme til taushet ved å forfølge de kristne (Apg 26,9-11).
Men plutselig griper Jesus inn i livet hans…

Apg 22,6-9
Da Saulus forfulgte Guds folk, hvem forfulgte han egentlig?
Skjelvende og blind etter åpenbarelsen og med beven over sin syndighet spør han… 

Apg 22,10-13
I stedet for å fortelle alt til Saulus, henviste Jesus ham til sin organiserte menighet for videre undervisning. Saulus fikk tre dagers betekningstid over hva han hadde gjort (Apg 9,9). Hans åndelige øyne ble åpnet og han innså at Jesus var Messias. Han tok imot Jesu offer og ble omvendt. Hans navn ble Paulus.
Men det sluttet ikke der, Gud hadde et oppdrag til ham…

Apg 22,14-16
Hva skulle Paulus vitne om? Men hva skulle Paulus gjøre før det? Hvem påkalte han derved? Hva skjer med ens synd når man døpes?
Dåpen er en ny start i livet, en offentlig bekjennelse av et fornyet hjerte som elsker Jesus…

1 Pet 3,21
Hva er dåpen? Dåpen = Bryllupet med Jesus. Man slutter en pakt. Sier: ”JA” til Jesus.
Det var en profet i Bibelen som var kjent for å døpe, hans navn var døperen Johannes…

Matt 3,1-6. 13-17
Hvorfor døpte Johannes? Hvem døptes også? Hvor gammel var Jesus da han ble døpt? (Luk 3,23) Jesus trengte ikke å omvende seg, men viste et eksempel for alle troende. Hva sa Faderen da Jesus ble døpt? Hvem kom ned som en due? Hvordan ble Jesus døpt? Gr. Baptizo = Dyppe/Nedsenke.
Dåpen har en symbolsk mening og det er derfor viktig hvordan seremonien gjennomføres…

Rom 6,3-6
Hva symboliserer dåpen? Eks.: Begraves og oppstår i dåpsgraven. Er en person som er slave under synden rede for dåp? Hva skal fratas sin makt?
Omvendelse var en viktig betingelse for dåp…

Luk 3,7-14
Hvorfor ville ikke døperen Johannes døpe visse personer? Hva skulle komme før dåpen?
Apostlene i den tidlige menighet fulgte samme linje…

Apg 2,37-39
Hva kommer først, dåpen eller omvendelsen? (Apg 16,29-34) Historie: Dåpen ble utvannet, ingen omvendelse behøvdes. Eks.: Klodvig, marsjerte sin armé gjennom elven og erklærte dem døpte. Eks.: Bryllupet gjør ikke at paret begynner å elske hverandre. Hvilken gave får hver person som blir døpt? Ønsker du å få den?
Er dåpen virkelig nødvendig?

Joh 3,3-5
Kommer noen til å se Guds rike uten å bli ”født av vann og Ånd”?
Han sa det samme mot slutten av sin virksomhet…

Mark 16,16
Hvor mange vil Jesus skal bli døpt? (Matt 28,19) Hvilke betingelser gir Jesus for å bli frelst? (Luk 7,30) Eks.: Røveren på korset – hadde ikke mulighet.
Når man blir døpt blir man en del av Guds menighet…

1 Kor 12,13
Hva blir vi en del av når vi blir døpt? Kroppen=Menigheten (Kol 1,18; Ef 5,29-30)
Vi skal se på en siste fortelling som gir oss mer lys om hva dåpen innebærer…

Apg 8,26-39
Filip og hoffmannen. Vers 37 viktig! Hvordan følte hoffmannen seg etter sin dåp?  Jesu vil gi samme glede til hver troende.

APPELL
Ønsker du en ny start i livet? Har du noen gang tenkt på å bli døpt? Finnes det noe som skulle hindre deg fra, akkurat nå, å bestemme deg for å gjøre det?

19_Dåpen