17 Dyrets merke

Dyrets Merke

Mål: Krisen omkring dyrets merke i den siste tiden handler om hvem vi vil tilbe og hvem sine bud vi vil følge – Guds eller Antikrists.
Fokus: Jesus kaller oss til å være lojale mot og tilbe ham alene.

Innledning
I dag skal vi se på dyrets merke. Mange teorier finnes: Chip, strekkode, tatovering osv. Men hva sier egentlig Bibelen?
Det er viktig å vite ettersom en av Bibelens sterkeste advarsler handler om dyrets merke…

Åp 14,9-12
Hva kommer til å skje med de som tar imot dyrets merke? Hvem stilles de i kontrast til? Om saken er så viktig trenger vi å vite hva det handler om.
Vi leser om dyrets merke i foregående kapittel…

Åp 13,15-17
Hva kommer de som ikke tar dyrets merke til å trues med? Kommer det til å bli lett å være lojal mot Gud? OBS! Det står ikke at man handler med merket, men om trusler om økonomisk boikott. Eks.: Tante Agda lagt i bakken. Merket handler ikke om en utvendig pynt men om tilbedelse av dyret eller Gud.
Billedspråket om et merke i hånden eller pannen er faktisk hentet direkte fra GT…

5 Mos 6,6-8; 11,18
De ti bud blir gitt i 5 Mos 5. Hva skulle Israels barn legge i hånden og pannen? (2 Mos 13,9.16; Ord 7,1-3) Hånd = handling. Panne = sinnet/tro.
Men det er en makt som ikke synes om at mennesker har Guds lov i pannen og på hånden…

Dan 7,25
Hva forandrer Antikrist på? Har han noen myndighet til å gjøre det? (Matt 5,18) Antikrist vil påtvinge verden sin forandrede lov.
Lovlydighet og tilbedelse er sterkt sammenhengende uttrykk i Bibelen…

Mark 7,7-8
Hvordan ser Jesus på tilbedelsen fra de som lar være å lyde Guds bud, og i stedet med vilje følger menneskers vedtekter? (Ord 28,9) Konflikten i den siste tiden handler om hvem sin lov vi vil lyde, Guds bud eller Antikrists menneskelige lover.
Men før verden påtvinges Antikrists lov så advares verden…

Åp 7,2-3
Hva har Guds folk i den siste tiden i sin panne? (Åp 14,1; Jes 8,16) Enten har du Guds segl eller så har du dyrets merke. Eks.: Segl (Navn, tittel, herskerområde).
Det bud som Antikrist angriper spesielt er det bud som utgjør Skaperens segl…

Esek 20,12.20
Hva er Guds tegn/segl? (2 Mos 31,13.16-17). Sabbaten = det eneste budet som påminner oss om hvorfor Gud har rett til å forvente lydighet og tilbedelse (Åp 4,11; 14,7).
Sabbatsbudet er det eneste bud som inneholder alle komponentene til et antikk segl…

2 Mos 20,8-11
Hva er Guds navn, tittel og herskerområde? Eks.: Frukten i Eden. Mer enn en dag. Spørsmålet er hvem vi tilber/viser lojalitet. Da Antikrist endret på sabbaten tok de bort seglet i Guds lov og erstattet det med sitt eget merke. De setter seg over Gud gjennom å mene å kunne endre Guds lov. Hva er dyrets merke annet enn den forandrede sabbatsdagen? [SITAT] Verden kommer ifølge Åp 13 til å påtvinge søndagslover som gjennom økonomiske sanksjoner og til slutt dødsstraff, tvinger mennesker å bryte Guds lov. De som da med overlegg lyder pavedømmet, tilber dyret og aksepterer dets merke.
Men før fordømmelsen rammer søndagsholdere kommer alle oppriktig bedratte til å bli opplyste…

Åp 7,1-3
Hvem besegles? Svar: Guds tjenere. Jesus ber englene som skal slippe løs Guds vrede som beskrives i Åp 14,9-11: ”Vent litt lenger, til alle Guds oppriktige tjenere har tatt imot seglet (sabbaten).”

APPELL
Kjære venn, Jesu ber for deg, han venter på at du skal få tilstrekkelig med tid for å ta imot sannheten om hans bud. Får jeg stille deg et personlig spørsmål: Ønsker du være lojal mot Jesus? Eks: Eksamen – må forberede seg før prøven kommer. Har du noen gang tenkt på å holde Guds sabbat hellig? Finnes det noe som skulle hindre deg fra å begynne allerede nå på lørdag?

17_Dyrets_Merke