13 Helvetet

Helvete – De ugudeliges skjebne

Mål: Helvetes mål er å utrydde synden for alltid, ikke forevige den.

Fokus: Jesus vil heller dø den andre døden i ditt sted, enn å leve evig uten deg.

Innledning
I dag skal vi studere om helvete. Etymologi: ”Helvete”: 10x (GT x2 (hb. Abaddon) NT: 8x (gr. Hades = dødsriket/graven (Sheol), sml. Apg 2,31) Sitat fra GT – Sheol ¹ ild. Gehenna: x12 (Hinnomdalen – brennende søppelfylling utenfor Jerusalem = symbol på de ugudeliges straff)). De ugudeliges straff i ilden er en virkelighet. Men hva sier Bibelen egentlig om helvete? Gud er kjærlighet. Hvordan passer det sammen med læren om helvete? Vi skal stille spørsmålene hvorfor, når, hvor og hvor lenge brenner helvete.
Men først trenger vi å grunnfeste en avgjørende sannhet om Guds karakter…

Esek 33,11
Finner Gud noen glede i den ugudeliges død? Hva ønsker han? (2 Pet 3,9). Idéen om at Gud finner nytelse i å plage synderne = bespottelse.
La oss se på spørsmålet om hvorfor. Hva er målet med helvete?

Matt 25,31-34. 41.46
For hvem forberedes ilden? Skaptes helvete med den hensikt å torturere syndere? Gud elsker synderen, men han hater synd (Heb 1,9). Årsak til all lidelse. Synd og opphavsmannen ødelegges. F.eks.: Drivstoff, brensel. Når blir de ugudelige straffet, før eller etter Jesu gjenkomst?
La oss se på et annet vers som gjør dette tydelig…

2 Pet 3,7
Brenner helvete i dag? Når finner det sted? Hvor kommer ilden å brenne? (Ord 11,31)
La oss se litt mer nøye på den bestemte tidspunkt for helvetes ild…

Åp 20,7-9.13-15
Ildsjøen = Helvete. Når kommer ildsjøen til å finne sted? Hvor kommer de ugudelige til å få sin straff? Hva kommer ilden til å gjøre med dem? Hva kalles ildsjøen? Hva kommer de til å dømmes etter? Er helvete rettferdig? F.eks.: Hitler vs. Kain.
Men leste vi ikke om at helvetes ild var evig? Betyr ikke det at ilden brenner for alltid?

Jud 7
Hvilken slags ild rammet byene Sodoma og Gomorra? Brenner Sodoma og Gomorra i dag?
Hvordan endte det med byene Sodoma og Gomorra?

2 Pet 2,6
Hva hendte med byen? Evig ild = Ild med evige konsekvenser. Er straffen (dommen) evig? Ja. Er ”bestraffelsen” evig? Nei.
Men lærer ikke Bibelen at helvetes ild er uslokkelig? Jo, det stemmer. La oss lese…

Matt 3,11.12
Hvilken slags ild skal agnene (de ugudelige) brennes opp med?
Men la oss se på et annet eksempel på noen som brennes opp med uslokkelig ild…

Jer 17,27
Betyr uslokkelig ild en ild som aldri kommer til å slokne eller en som ikke kan slokkes inntil den har brent ferdig? (Neh 2,7)
Hva er de ugudeliges endelige skjebne ifølge Bibelen? La oss se på noen vers…

Sal 37,9-10.20.36
Hva blir de ugudeliges endelige skjebne?
Obadja gjør det enda tydeligere…

Ob 16
Hva kommer til å skje med alle de ugudelige folkeslagene? (Jes 47,14)
Malaki sier det samme…

Mal 4,1-3
Hva kommer til å skje med alle de ugudelige folkeslagene? Hva kommer de til å bli? Rot = Satan. Grenene = hans etterfølgere.
Faktumet er at Satan selv til slutt kommer til å bli aske…

Esek 28,18-19
Hva kommer til slutt til å skje med Satan? Hvorfor skulle syndere pines lenger?
Til og med Bibelens mest kjente vers lærer oss det samme…

Joh 3,16
Hva kommer til å skje med de som ikke får evig liv? Bibelen er tydelig, syndens lønn er døden, ikke evig liv i pine (Rom 6,23; Matt 10,28) F.eks.: Aper.

APPELL
Vil Gud at noen skal dø den andre død? Jesus døde den for deg. Finnes det noe som hindrer deg fra å gi ditt hjerte til ham?


13_Helvetet