10 Jesu gjenkomst

Jesu Gjenkomst – Tidens tegn

Mål: Jesu gjenkomst er bokstavelig, synlig, høylytt, uunngåelig, herlig og svært nært forestående.
Fokus: Jesu gjenkomst er frelseshistoriens klimaks.

Innledning
I dag skal vi se på frelseshistoriens klimaks – Jesu gjenkomst. Vi kommer til å stille oss spørsmålene hvorfor, når og hvordan Jesus kommer tilbake.
La oss begynne med spørsmålet hvorfor…

Joh 14,1-3
Hvorfor kommer Jesus tilbake? Med hvem lengter Jesus etter å få være? Er du ikke lei av denne verden? Jesus har forberedt et ekte hjem for oss og han kommer tilbake for å hente oss dit.
Når kommer det da til å skje? Er det lenge igjen?

Matt 24,35-37
Kan vi si det eksakte tidspunktet for Jesu gjenkomst? F.eks.: Mayakalender 2012.
Men dette betyr ikke at vi ikke kan vite noe som helst om når det nærmer seg…

Matt 24,32-33
Kan vi vite når hans gjenkomst er nær? (1 Tess 5,1-6) F.eks.: Fikentre/Bjørketre. Hva er det vi skal se etter? Svar: Tegn.
Jesus forteller i begynnelsen av kapittelet hvilke tegn som skulle komme før hans gjenkomst…

Matt 24,3.6-8
TEGN #1 POLITISK USTABILITET. 1900-tallet var det blodigste århundret i verdenshistorien (2.verdenskrig, den kalde krigen, terrorisme, atomvåpen). 1900-t = 200 mill. døde i krig. 1800-t = 45 mill. 1700-t = 18 mill. Romerriket = 13 mill.
TEGN #2 NATURKATASTROFER. Jordskjelv (12/20 dødeligste jordskjelv de seneste 100 årene). Hungersnød (18/22 av de dødeligste sultkatastrofene inntruffet de siste 200 år. Ca. 1 milliard underernærte. 16 000 barn dør hver dag.) Sykdommer – Luk 21,11 (Spanskesyken, Malaria, AIDS, Ebola, Svineinfluensa)
Tegn nummer 3 og 4 finner vi i versene 11 og 12…

Matt 24,11-12
TEGN #3 RELIGIØSE BEDRAGERIER (v.4. 5. 23-27) Falske messiasskikkelser: Et fenomen fra 1800-tallet og fremover (Bahaullah, Jim Jones, David Koresh, Marshall Appelwhite, Sun Myung Moon, Maiterya, José Luis de Jesús Miranda, Haile Selassie m.fl.)
TEGN #4 MORALSK FRAFALL – Kjærligheten blir kald (skilsmisser i Sverige: 95/20000 (1831), 25000/50000 (2010). 10 500 % økning.)
Vi ser det samme i Paulus brev…

2 Tim 3,1-4
I hvilken moralsk tilstand kommer jorden å befinne seg i ved endens tid? Konklusjon: Tidens tegn vitner om at vi lever like før Jesu gjenkomst.
Men siden det er mange falske messiasskikkelser så er det viktig å vite hvordan Jesus kommer tilbake?

Apg 1,9-11
Jesu gjenkomst kommer å være bokstavelig, ikke metaforisk. Fysisk gjenkomst.
Hvor mange kommer å se Jesus komme tilbake?

Åp 1,7
Jesu gjenkomst kommer å bli synlig for alle, inkl. de ugudelige (Matt 24,27.30).
Hvor mange kommer til å høre at Jesus kommer tilbake?

1 Tess 4,16-17
Jesu gjenkomst blir høylytt, t.o.m. de døde våkner (1 Kor 15,51-52, Sal 50,3).
Kommer Jesus alene?

Matt 25,31
Nei, Jesus kommer i stor herlighet med alle sine engler (Matt 24,30; Luk 9,26). F.eks.: Engelen ved Jesu grav.
Hvilken vidunderlig hendelse å se frem imot! Men det finnes noe Jesus venter på…

2 Pet 3, 3-4. 9-12
Hvorfor har ikke Jesus kommet tilbake ennå? Et syndig menneske kan ikke klare å se herligheten som omgir Jesus ved hans gjenkomst (2 Tess 2,8; Åp 6,15-17).

APPELL
I nåde venter Jesus på at vi skal være klare til å møte ham. Han venter på at så mange som mulig skal omvende seg og renses fra sine synder i hans blod. [Navn], ønsker du å være rede for Jesu gjenkomst?


10_Jesu_Gjenkomst