M03 – Vem är Jesus?

Vem är Jesus?

Introduktion
En av historiens mest avgörande och kontroversiella frågor är: Vem är Jesus? Är han en bedragare? Är han en profet? Är han Messias? Är han Guds Son?
Kristna säger att Jesus är Guds Son. Men Koranen förnekar att Gud skulle ha en son…

Koranen 19:35
Kristna är beredda att direkt invända och försvara idén om att Gud visst har en son. Men de vet inte vad de försvarar och muslimer vet inte vad de förnekar.
Vilken treenighet är det som Koranen förnekar? Är det Fadern, Sonen och den Helige Ande?

Koranen 5:116
Vilken treenighet ska man inte dyrka enligt Koranen? Är det den treenigheten som kristna tillber? När kristna kallar Jesus för Guds Son tror många muslimer att de menar att Gud också har en mor som Gud hade fysiskt umgänge med. Men en sådan sak är hädelse för både muslimer och kristna.
Vem är då Jesus enligt Koranen?

Koranen 4:171
Jesus = Marias son, Guds Sändebud, Guds ord och ande av Hans ande. Men inte Guds son i fysisk bemärkelse. Jesus är Guds Son i andlig bemärkelse.
Lägg märke till vad Al-Anbiya’ [sura 21] säger…

Koranen 21:91
Var Jesus mor jungfru? (se även 19:20-22). Jesus har alltså ingen fysisk far. Vem är då hans far? Genom vems Ande blev Jesus till? Han blev till genom Guds Ande och är som An-Nisa’ [sura 4] sa ”ande av [Guds] Ande”.
Evangeliet säger samma sak om Jesus människoblivande…

Matt 1:18-23
Därmed är Jesus Guds Son (se även Luk 1:35), dvs av samma andliga natur som Gud, men fysiskt sett är han endast Marias son. Vad betyder Immanuel?
Det fanns tydliga profetior i Gamla Testamentet om Messias…

Ps 2:2, 7
Smorde = Messias. Är Messias Guds Son enligt GT? (se även Ords 30:3-4).
Till profeten Jesaja förutsade Gud också Messias födelse…

Jes 9:6
Vad skulle barnet heta? Var han gudomlig?
Men faktum är att Jesus existerade innan han föddes i Betlehem…

Mik 5:2
Vad säger profeten Mika om Jesus föruttillvaro? (Ps 110:1).
Vad sa Jesus själv om sin föruttillvaro?

Joh 8:56-59
Fanns han innan Abraham? (Matt 22:41-46) Jag Är = Guds högsta namn (2 Mos 3:13-13). Jesus talade med Abraham och med Moses i den brinnande busken.
Men om Jesus är Gud, finns det inte två gudar?

Joh 10:30-33
Jesus och Fadern = Ett (Joh 14:9-11), inte två olika gudar. De är ett, liksom två individer i ett äktenskap kan vara ett (1 Mos 2:24) eller flera individer i en församling (Joh 17:21). Enligt Bibeln finns bara en Gud (5 Mos 6:4, 1 Tim 2:5).
Koranen sa att Jesus är Ordet. Bibeln förklarar vad det betyder…

Joh 1:1-3, 14
Vem är Ordet? Fanns han innan han blev ”kött”? Var Ordet Gud? (1 Tim 3:16)
Paulus förklarar hur det gick till…

Fil 2:5-11
Var Kristus jämlik med Gud? Kan man tillbe Jesus? (Matt 2:11)
Vad sa Gud Fadern själv om Jesus?

Heb 1:3-10
Vem befaller Gud att änglarna ska tillbe? Vem säger Gud själv att Jesus är?
Jesus själv ansåg det viktigt att människor förstod vem han var…

Matt 16:13-17
Det finns många olika uppfattningar om vem Jesus är. Vem trodde människor att Jesus var? Vad trodde Petrus? Bekräftade Jesus den tron? (Joh 17:3, 20:26-29) IE: C.S. Lewis dilemma: Jesus = Lögnare, Galning eller Herre.

APPELL
Får jag ställa dig en personlig fråga? Vem anser du att Jesus är? Är du villig att acceptera honom som Guds gudomlige Son?

03 Vem är Jesus